Liona Henzen

Privacy Verklaring

Het waarborgen van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten is van groot belang voor Liona Henzen. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen in het kader van onze dienstverlening als personal trainer en online life coach. 

Verzamelde Persoonsgegevens
Om onze diensten effectief te kunnen aanbieden, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onze klanten verzamelen:

  • Naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres).
  • Leeftijd, geslacht en geboortedatum.
  • Medische gegevens en gezondheidsinformatie die relevant zijn voor de personal training.
  • Informatie verstrekt tijdens online life coaching-sessies.
  • Betaalgegevens voor facturatie.

Doel en Rechtsgrondslag van Gegevensverwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgrondslagen:

  • Uitvoering van de overeenkomst: Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om onze diensten als personal trainer aan huis en online life coach te leveren volgens de overeenkomst die we met onze klanten hebben.
  • Toestemming: Voor bepaalde verwerkingen, zoals het versturen van marketingcommunicatie, zullen we toestemming vragen aan de klant.
  • Wettelijke verplichting: In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen en te bewaren, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden.


Bewaartermijn van Gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens langer te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn zullen we de persoonsgegevens veilig verwijderen of anonimiseren.


Beveiliging van Gegevens
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, diefstal of wijziging. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en verwerking gebeurt op een veilige en vertrouwelijke manier.

Delen van Persoonsgegevens
Wij delen persoonsgegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen persoonsgegevens nooit verkopen of verhuren aan derden voor commerciële doeleinden.

Rechten van Betrokkenen
Onze klanten hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen. Klanten kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Cookies en Analytische Tools
Onze website kan gebruik maken van cookies en analytische tools om het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren. Deze tools verzamelen geen persoonsgegevens, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verkregen.


Wijzigingen in de Privacyverklaring

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring is te raadplegen op onze website.


Contactgegevens
Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via:
info@lionahenzen.com

Door gebruik te maken van onze Diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.